Despre noi
Servicii
Legislatie
Normativ instalatii gaze
Intrebari si raspunsuri
Locuri de munca
Contact

Instalatii de gaze si incalzire pentru apartamente de bloc:

Una din cele mai importante investitii pe termen mediu, in scurt timp investitia se amortizeaza si beneficiezi de un confort sport.

Instalatii gaze pentru case, vile, cabane:

Daca pentru un apartament instalatia de gaze si incalzire se poate considera un plus de confort si nu o necesitate, pentru case devine o necesitate. Indiferent daca doriti renominalizarea consumatorilor de gaze sau o instalatie noua apelati cu incredere la specialistii nostri.

colortuning.ro - inscriptionari si colantari in bucuresti
PTA1 - Anexa H, I

ANEXA H
la prescriptia tehnica

SIGLA I.S.C.I.R.
INSPECTIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI
INSTALATIILOR DE RIDICAT

AUTORIZATIE

|Nr. .................|
---------------------

În baza prevederilor legale în vigoare si a Prescriptiei Tehnice
PT A1-2002, ISCIR autorizeaza prin prezenta agentul economic:

S.C. "....................."
| Cod postal, Localitatea, Judetul, Strada, Nr., Bl., sc., ap., |
| Înregistrare la Registrul comertului: J.../........./........... |
| Cod fiscal: .............. |
-------------------------------------------------------------------------
pentru:

MONTARE/INSTALARE,
PUNERE ÎN FUNCTIUNE,
SERVICE/REPARARE,
VERIFICARI TEHNICE PERIODICE SI AUTORIZAREA FUNCTIONARII
LA APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOSI DE TIPUL:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

În cadrul societatii, Dl. ing. ____________ se autorizeaza pentru
__________________________

Agentul economic titularizat a furnizat dovezile relevante ca dispune de
capabilitatea tehnica de specialitate necesara efectuarii lucrarilor de mai sus
dupa cum a fost consemnat în raportul de evaluare si verificare ________________

Orice schimbare fata de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZATIEI
daca nu este anuntata în termen de 15 zile de la producerea ei si confirmata în
termen de 30 zile de unitatea ISCIR emitenta;

Agentul economic prin reprezentantii sai legali împreuna cu persoanele
autorizate raspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.

DATA EMITERII AUTORIZATIEI TERMEN DE VALABILITATE AL AUTORIZATIEI
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Inspector de Stat Sef Inspector Sef-ISCIR INSPECT

Inspector de specialitate

ANEXA I
la prescriptia tehnica
CERINTE TEHNICE SPECIFICE
arzatoarelor cu autoaspiratie consumatoare de combustibili gazosi

I.1 Pentru ca arzatoarele cu autoaspiratie consumatoare de combustibili gazosi sa se poata utiliza în România este necesar ca ele sa fie certificate.
I.2 În vederea certificarii, producatorul va întocmi o documentatie tehnica ce va cuprinde:
- descrierea generala a aparatului;
- desenul de ansamblu al arzatorului, întocmit conform prezentelor cerinte;
- caietul de sarcini pentru încercare;
- instructiuni de montare, functionare, întretinere si reparare;
- copii dupa rapoarte de evaluare/certificate de tip/certificate de conformitate pentru echipamentele care intra în componenta arzatoarelor.
I.3 Desenul de ansamblu se întocmeste de proiectant, în una sau mai multe planse si trebuie sa contina sectiuni si detalii suficiente pentru definirea tehnico-functionala corespunzatoare a arzatorului. Desenul tip trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
I.3.1 Caracteristici constructive:
- denumirea comerciala si numarul modelului (codul);
- dimensiuni de gabarit;
- cote de pozitionare a elementelor aparatului care pot influenta functionarea;
- solutii de fixare a arzatoarelor care sa asigure montarea si demontarea lor fara dificultate, corecta si sigura;
- forma si dimensiunile duzelor;
- sectiunea pentru admisia aerului primar;
- sectiunea de ardere arzatorului;
- volumul focarului în care se poate monta;
- sisteme de etansare a arzatorului;
- sisteme si metode de protectie anticorosiva a arzatorului;
- sisteme de racordare la sursa de alimentare cu combustibil gazos;
- mod de reglare a regimurilor de functionare;
- dispozitive de siguranta si reglare;
- dispozitive de aprindere;
- greutatea aparatului;
- schema circuitului de alimentare cu combustibil gazos;
- schema circuitului admisiei aerului necesar arderii;
- schema (diagrama) de functionare a dispozitivelor de siguranta si reglare;
- robustetea aparatului (conditii mecanice).
I.3.2 Caracteristici functionale:
- tipurile de combustibil gazos pentru care este conceput;
- debit nominal de gaz (debit maxim, debit minim);
- presiunea normala de alimentare a combustibilului gazos (maxim si minim);
- încarcarea termica;
- temperatura maxima admisa pe suprafetele aparatului si a elementelor de manevra si reglare;
- neetanseitatea admisa;
- conditii de stabilitate a flacarii;
- aptitudinea de schimbare a gazului de alimentare;
I.3.3 Performante garantate;
- continut maxim de CO;
- încarcare termica;
- timp de aprindere;
- timp de stingere;
- presiunea minima de alimentare cu gaz a arzatorului:
- coeficient maxim de exces de aer.
I.4 Dotarea cu dispozitive de protectie
Aparatele trebuie sa fie echipate cu dispozitivele de siguranta si protectie mentionate mai jos:
I.4.1 Robinet automat de siguranta
Dispozitiv care deschide sau închide admisia combustibilului gazos si care este comandat de un semnal din circuitul de siguranta (se precizeaza care).
I.4.2 Dispozitiv de detectare a flacarii
Dispozitiv de detectare si semnalizare a existentei flacarii pentru functionarea în conditii de siguranta a arzatorului.
I.4.3 Sistem automat de comanda si siguranta
Sistem care cuprinde cel putin un dispozitiv de comanda si toate elementele care constituie un dispozitiv de detectare a flacarii.
I.4.4 Dispozitiv de comanda
Dispozitiv care reactioneaza la semnalele provenite de la dispozitivele de reglare si de siguranta, da comenzi de reglare, comanda programul de pornire, supravegheaza functionarea arzatorului, comanda oprirea în siguranta si blocarea.
I.5 Efectuarea probelor
I.5.1 Se efectueaza probe si încercari pentru demonstrarea parametrilor de functionare si protectie declarati de producator.
I.5.2 Încercarile au drept scop verificarea, caracteristicilor tehnice ale aparatului si siguranta în functionare a acestuia, în raport cu documentatia tehnica precum si verificarea functionarii dispozitivelor anexe ale aparatului.
Prin dispozitive anexe ale aparatului se înteleg urmatoarele:
a) dispozitive de supraveghere la aprindere si stingere;
b) dispozitive de aprindere arzator de veghe;
c) regulatoare de presiune;
d) termostate,
în masura, în care acestea intra în limitele aparatului.
Dispozitivele anexe se vor certifica în conformitate cu legislatia în vigoare.
Încercarile în vederea certificarii aparatelor se efectueaza în laboratoare sau pe standuri de încercare ale agentilor economici sau ale institutelor de specialitate.