Despre noi
Servicii
Legislatie
Normativ instalatii gaze
Intrebari si raspunsuri
Locuri de munca
Contact

Instalatii de gaze si incalzire pentru apartamente de bloc:

Una din cele mai importante investitii pe termen mediu, in scurt timp investitia se amortizeaza si beneficiezi de un confort sport.

Instalatii gaze pentru case, vile, cabane:

Daca pentru un apartament instalatia de gaze si incalzire se poate considera un plus de confort si nu o necesitate, pentru case devine o necesitate. Indiferent daca doriti renominalizarea consumatorilor de gaze sau o instalatie noua apelati cu incredere la specialistii nostri.

colortuning.ro - inscriptionari si colantari in bucuresti
PTA1 - Anexa E, F, G

ANEXA E
la prescriptia tehnica

EVIDENTA
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi aflate în supravegherea tehnica a agentului economic
..............................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Locul functionarii aparatului| | | | Raport de | | |
| | (Utilizator final, | | Nr. de | |verificare a | | |
| | localitatea, strada, nr., | Denumirea |fabricatie| | evaluarii | | |
| Nr. | sector, judet) |aparatului,| sau |Producator/|aptitudinilor| Scadenta |Obs.|
|înregistrare| Contract de luare în | parametri |inventar/ | Furnizor | de |urmatoarei| |
| | evidenta, supraveghere, |principali | an de | | functionare |verificari| |
| |service garantii, verificari | |fabricatie| | în conditii | | |
| | tehnice periodice | | | |de siguranta/| | |
| | | | | | data | | |
|------------+-----------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------+----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXA F
la prescriptia tehnica

-----
|ISCIR| INSPECTIA DE STAT OSIM: 37822
----- PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Organism de Control membru al Confederatiei Europene a Organismelor de Control - CEOC --------
Nr.: ................ | Ramâne |
Data: ............... | la |
AVIZ TEHNIC ÎN VEDEREA IMPORTULUI | vama |
--------
Urmare adresei solicitantului Nr. ........./............. a documentatiei tehnice si a verificarilor efectuate
dupa caz în conformitate cu prevederile specifice din Prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR, pentru agentul
economic:
S.C. "................."
Cod postal, Localitatea, Judetul, Strada, Nr., bl., sc., ap.,
Înregistrare la Registrul comertului: J .../...../..... Cod fiscal: ......
Tel/Fax: .............../....................
Cont bancar: ..................... Banca: ................................................
Spre stiinta: ISCIR I T ............, Str. ........... Nr. .........., Tel: ..........; Fax: ...................
se avizeaza importul urmatoarelor:

------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Echipament | Simbol identificare | Caracteristici | Firma producatoare |
|crt. |--------------------+-----------------------| tehnice | /Furnizor/Tara |
| | Cod vamal | Nr. buc. | | |
|------+--------------------+-----------------------+---------------------+----------------------|
| | DENUMIRE APARAT | | | Fabricant: |
| | CONSUMATOR DE | | ....... kW | ................. |
| 1. | COMBUSTIBIL | Tip: | | Tara: ........... |
| | GAZOS | ............ | Tip gaz: ........ | Furnizor: |
| |--------------------|-----------------------| |----------------------|
| | cod de încadrare | Nr. buc. | Altele: ......... | ................. |
| | vamala: ........ | | | Tara: ........... |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Observatii:
1. Este interzisa livrarea aparatului la utilizatorul final fara a fi însotit de instructiunile de instalare
si utilizare în limba romana
2. Alte atentionari privind eventualele restrictii de utilizare a aparatului .....................
Prezentul AVIZ se elibereaza ca urmare a prevederilor legale privind functionarea în conditii de siguranta a
echipamentelor, instalatiilor, aparatelor si produselor supuse regimului de verificare tehnica ISCIR (Decret
nr. 587/1973 modificat si completat prin Decret nr. 417/1985, H.G. nr. 168/1997, O.M. nr. 410/2000 si HG
1340/2001) si în cazul respectarii conditiilor de la "Observatii" se permite utilizarea lor în România. Agentul
economic titularizat are obligatia sa respecte prevederile prevazute în O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 394/1995 si
Prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR în vigoare cu privire la echipamentele importate, sa asigure executarea
testelor functionale, respectiv instalare, montaj, punere în functiune, masuratori, etc., numai cu prestatori
autorizati ISCIR.

Prezentul AVIZ are valabilitate pâna la data de ............ (o luna de la data emiterii) si se refera exclusiv
la agentul economic titularizat, nefiind transmisibil.
INSPECTOR DE STAT SEF ISCIR INSPECT - INSPECTOR SEF
Numele ................... Numele .................
Semnatura ................ Semnatura ..............

INSPECTOR DE SPECIALITATE
Numele .................
Semnatura ..............

1. Prezentul AVIZ se elibereaza în 2 (doua) exemplare originale, din care cel cu timbru de securizare (exemplarul
galben) se depune la VAMA pentru efectuarea operatiunilor de import si este valabil pâna la data de ..............
(o luna de la data emiterii)
2. Exemplarul original (verde) ramâne la titular si se va prezenta la punerea în functiune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Str. Sf. Elefterie, Nr. 47-49, Tel: (+4021)4119760; 4119761 Trezoreria Statului sector 1
cod 762II, Bucuresti, sector 5 Fax: (44021)4119870 Cont lei: 500.397.313.30
ROMÂNIA, Cod fiscal: 9731330 e-mail: iscir@fx.ro;iscir@kappa.ro Banca Româna pentru Dezvoltare -
Sucursala Victoria
Cont valuta: 251100296210095/cod
SWIFT:BRDEROBU

ANEXA G
la prescriptia tehnica

-----
|ISCIR| INSPECTIA DE STAT OSIM: 37822
----- PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
------------------------------------------------------------------------------------------------
Organism de Control membru al Confederatiei Europene a Organismelor de Control - CEOC --------
Nr.: ................ | Ramâne |
Data: ............... | la |
DOVADA DE ACCEPTARE | vama |
ÎN VEDEREA IMPORTULUI --------
Ca urmare a adresei nr. ..../........., a documentatiei tehnice prezentate si a verificarilor efectuate în
conformitate cu prevederile HG 761/2001, pentru agentul economic:

S.C. "................."
Cod postal, Localitatea, Judetul, Strada, Nr., bl., sc., ap.,
Înregistrare la Registrul comertului: J .../...../..... Cod fiscal: ......
Cont bancar: ..................... Banca: ................................................
Spre stiinta: ISCIR I T ............, Str. ........... Nr. .........., Tel: ..........; Fax: .............
se confirma acceptarea a importului pentru urmatoarele tipuri de echipamente care fac parte din categoria generala
a echipamentelor din domeniul de competenta ISCIR, prezinta toate elementele unui nivel de risc constructiv -
functional pentru a fi supuse regimului de control si supraveghere tehnica ISCIR conform prevederilor
Prescriptiilor Tehnice - Colectia ISCIR specifice în vigoare:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Echipament |Simbol identificare| Caracteristici tehnice |Firma producatoare/Furnizor|
|Nr. |-------------------------------+-------------------|care justifica acceptarea| Tara |
|crt.| Cod vamal | Nr. buc. | ISCIR | |
|----+-------------------------------+-------------------+-------------------------+---------------------------|
| | DENUMIRE APARAT |Tip: ..............| | |
| 1. |CONSUMATOR DE COMBUSTIBIL GAZOS|-------------------| Respecta prevederile | XXX. |
| |-------------------------------| Nr. buc. | HG 761/2001 | Tara membra UE |
| | cod de încadrare | | | |
| | vamala: ........... | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observatii: ------------

Prezenta DOVADA se elibereaza ca urmare a prevederilor legale privind functionarea în conditii de siguranta a
echipamentelor, instalatiilor, aparatelor si produselor supuse regimului de verificare tehnica ISCIR (Decret
nr. 587/1973 modificat si completat prin Decret nr. 417/1985, H.G. nr. 168/1997, O.M. nr. 410/2000, H.G.
1340/2001) si în cazul respectarii conditiilor de la "Observatii", se permite utilizarea lor în România. Agentul
economic titularizat are obligatia sa respecte prevederile prevazute în O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 394/1997 si
Prescriptiile tehnice, Colectia ISCIR în vigoare cu privire la echipamentele importate, executarea testelor
functionale, respectiv instalare, montaj, punere în functiune, masuratori, etc., numai cu prestatori de
specialitate autorizati ISCIR.

Prezenta DOVADA DE ACCEPTARE are valabilitate pâna la data de (30 de zile) si se refera la agentul economic
titularizat mai sus, nefiind transmisibila.

INSPECTOR DE STAT SEF INSPECTOR SEF INSPECTOR DE SPECIALITATE
ing. ing. ........ ing. .............

1. Prezentul AVIZ se elibereaza în 2 (doua) exemplare originale, din care cel cu timbru de securizare (exemplarul
galben) se depune la VAMA pentru efectuarea operatiunilor de import si este valabil pâna la data de ..............
(o luna de la data emiterii)
2. Exemplarul original (verde) ramâne la titular si se va prezenta la punerea în functiune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
str. Sf. Elefterie, Nr. 47-49, Tel: (+4021)4119760; 4119761 Trezoreria Statului sector 1
cod 762II, Bucuresti, sector 5 Fax: (44021)4119870 Cont lei: 500.397.313.30
ROMÂNIA, Cod fiscal:9731330 e-mail: iscir@fx.ro;iscir@kappa.ro Banca Româna pentru Dezvoltare - Sucursala
Victoria
Cont valuta: 251100296210095/cod
SWIFT:BRDEROBU