Despre noi
Servicii
Legislatie
Normativ instalatii gaze
Intrebari si raspunsuri
Locuri de munca
Contact

Instalatii de gaze si incalzire pentru apartamente de bloc:

Una din cele mai importante investitii pe termen mediu, in scurt timp investitia se amortizeaza si beneficiezi de un confort sport.

Instalatii gaze pentru case, vile, cabane:

Daca pentru un apartament instalatia de gaze si incalzire se poate considera un plus de confort si nu o necesitate, pentru case devine o necesitate. Indiferent daca doriti renominalizarea consumatorilor de gaze sau o instalatie noua apelati cu incredere la specialistii nostri.

colortuning.ro - inscriptionari si colantari in bucuresti
Cererea de debransare de la Asociatia de Proprietari

Catre,
Asociatia de ProprietariSubsemnatul .............................................................. domiciliat in .............................. sector ......... str .................... nr ......... bl ........ sc ......., et ......., ap ......, judetul ............................ posesor a CI/BI seria ............... nr ................. eliberat de .......................... la data de ............................. prin prezenta solicit debransarea de la sistem de incalzire centralizat.

    Principalele motive ale acestei solicitari sunt:
  • plata unor costuri nejustificate la servicii neonorate (deficiente in fumizarea apei calde menajere si a asigurarii conditiilor de microclimat corespunzator);
  • obtinerea unei "independente" in gestionarea incalzirii apartamentului;


Solicit eliberarea acordului de debransare in termenul legal prevazut.

Data Nume si prenume

Semnatura