Despre noi
Servicii
Legislatie
Normativ instalatii gaze
Intrebari si raspunsuri
Locuri de munca
Contact

Instalatii de gaze si incalzire pentru apartamente de bloc:

Una din cele mai importante investitii pe termen mediu, in scurt timp investitia se amortizeaza si beneficiezi de un confort sport.

Instalatii gaze pentru case, vile, cabane:

Daca pentru un apartament instalatia de gaze si incalzire se poate considera un plus de confort si nu o necesitate, pentru case devine o necesitate. Indiferent daca doriti renominalizarea consumatorilor de gaze sau o instalatie noua apelati cu incredere la specialistii nostri.

colortuning.ro - inscriptionari si colantari in bucuresti
PROCEDURA DEBRANSARII

Legea nr.10 din 18.01.1995 privind calitatea in constructii (Monitorul Oficial nr.12 din 24.01.1995) prevede:


  • Art. 18, alin 2“Interventiile la constructiile existente se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala. precum si la lucrari de reparatii, care se fac numai pe baza unui project avizat de proiectantui initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica a constructiei.”

  • Art. 2 al Legii nr. 10 /18.01.2005
    “Prevederile prezentei legi se aplica construcfiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora."

  • Ordonanta Guvernului Romaniei nr.73 din 29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat (Monitorul Oficial nr. 650 din 31.08.2002) prevede:

    • Art. 35 Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii: “ g) sa nu modifice instalafiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre distribuitorul/furnizorul de energie termica;"


PRECIZARI

In vederea montarii unei centrale termice este absolut necesara debransarea totala (desfiintarea totala) de la fumizorul de energie termica, in cazul nostru de la sistemul centralizat de incalzire.
Debransarea presupune deci operatia de renuntare unilaterala la serviciile fumizorului de energie termica si nu vreo operatiune de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala sau alte modificari care ar rezulta din interpretarea art.18 alin.2 al Legii 10 din 18.01.1995.


Referitor la OG. 73/29.08.2002 art.35 lit.g debransarea nu reprezinta o modificare a instalatiei de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial ci o eliminare totala a fumizorului de energie in sistem centralizat
Drept urmare aceasta operatie apare ca rezultat al exprimarii dreptului de a alege in mod liber furnizorul de energie termica.

Decizia de a aproba debransarea partiala sau totala a unor apartamente din bloc apartine Asociatiei de Proprietari, furnizorul de energie termica nu poate interveni in nici un fel in aceasta problema.